För tredje gången utlyser Delphi ett stipendium inom affärsjuridik. Mottagaren av stipendiet erhåller 25 000 kronor samt en sommarnotarietjänst under sommaren 2018 på ett av Delphis kontor. För två personer kommer det också finnas chans att få varsin mentor från Delphi. Välkommen med din ansökan!

Gästbloggare: Maria Snöbohm

Idag gästbloggar Maria Snöbohm på stipendiebloggen. Maria är Head of Group Corporate Law på Nordea och ingår i stipendiets jurygrupp. Nedan berättar Maria om hur det är att arbeta som bolagsjurist.

Mitt namn är Maria Snöbohm och jag arbetar som bolagsjurist på Nordea. Dessförinnan arbetade jag på affärsjuridisk advokatbyrå i cirka 10 år. I mitt arbete som bolagsjurist ansvarar jag för en nordisk avdelning med 14 medarbetare, Group Corporate Law.

Vi arbetar med Nordea koncernens bolagsjuridik, såsom corporate governance, interna instruktioner, bolagsstämmor, koncernens egen M&A, börsfrågor mm. Vi hanterar det bolagsrättsliga frågorna för det svenska moderbolaget Nordea Bank AB (publ) och för de nordiska dotterbankerna. Det innebär att jag som svensk jurist även behöver ha god kunskap om bolagsrätten i de andra nordiska länderna.

Med tanke på att Nordea har verksamhet i en rad länder utanför Norden kommer vi dessutom ofta i kontakt med bolagsrätten i dessa länder både inom och utanför EU. På så sätt kan området för vilken typ av ärenden som man arbetar med som bolagjurist i ett internationellt bolag spänna över ett större område än vad som enligt min erfarenhet är fallet när man arbetar på en advokatbyrå. Det gäller inte endast till vilka jurisdiktioner frågorna hänför sig, utan även bredden på de rättsområden frågorna berör. På så sätt är man ofta i bolagsjuristrollen generalist snarare än specialist, även om gedigen bolagsrättslig kunskap är grunden och förutsättningen för att vara en riktigt duktig bolagsjurist.

En annan skillnad jämfört med arbetet på advokatbyrå är att man ofta arbetar i projekt tillsammans med andra än sina juristkollegor, t.ex. med kollegor från finansavdelningen, IR och från de olika affärsområdena. Det är inspirerande och kräver att man tänker utanför sin ”juristbox”.

Jag trivdes verkligen i rollen som konsult och advokat men kan tycka att det är väldigt stimulerande att arbeta in-house och därmed vara en del av ett företaget, att se hela kedjan från ax till limpa. Vi använder advokatbyråer när vi saknar specialistkompetensen internt, för större projekt och även vid arbetstoppar då vi tillfälligt behöver lägga ut ärenden. Att ha arbetat på advokatbyrå upplever jag är en stor fördel då man skall upphandla tjänster från byråerna. Man vet vad man vill ha, hur man vill ha det och i stor utsträckning vad man är beredd att betala för det.

För mig innebär arbetet som bolagsjurist att man får arbeta med det mest intressanta inom juridiken, nämligen bolagsrätten och att man får göra det i en stimulerande och omväxlande företagsmiljö. Tempot är ofta högt och man arbetar med professionella människor inom olika kompetensområden och man gör det som ett team. Det är väldigt stimulerande och berikande!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Kommentarer inaktiverade.